Och så skulle K-E alltid dokumentera vad vi har gjort. "The same photo as every year"...