Den övriga delen av hemställets åkermark samt byggnaderna säljs till en ung bybo som står till höger på denna bild.