Mina bröder byggde för två bilar medan Håkan bodde kvar (slutet av 50-talet). Sedan blev högra halvan traktorgarage. Sommaren 2017 tömdes det alltmer fallfärdiga garaget.