I mitten Britta, en annan av Maggans bästa vänner under de här åren. Till vänster Lena, mamma till Annica och Niklas. Håkan och Lena skilde sig i slutet av 80-talet.