Västerbottens-Kurirens redaktion i Umeå. Min arbetsplats vid flera tillfällen fram till 70-talets slut.