Niklas föddes 1971. Dog tyvärr i cancer innan han fyllt 21.