Zelda fick det lite sjåigt att ta sig upp ur en vattenpöl mellan stenhällarna.