Klyva ved är en typisk syssla en klar och kall dag om senhösten. Löven har fallit, bara några klasar frostnupna röda vinbär kvar på sina stänglar.