Flisorna som blev kvar gick på direkttransport till vedlådan.