Eller beundra gårdagens verk, att lägga omkull rosenbusken och täcka över rötterna med granris.