7. dec, 2013

Mandela i mitt minne

Läser dagens DN, minnesartiklarna om Nelson Mandela. Alla är ense om hans storhet; en del vill också peka på de problem som finns i dagens Sydafrika. Uppdelningen mellan välmående vita och fattiga svarta finns fortfarande kvar. Kåkstäderna är många, arbetslösheten hög. Västra provinsen där de flesta av oss svenskar turistar är dominerad av de vita. Samtidigt anklagas den sittande ANC-regimen för korruption och maktfullkomlighet.

Jo, kanske är det så. Allt blev inte bra.

Men Mandela gjorde verkligen bestående avtryck. Att komma ut från Robben Island efter 27 år, och ändå kunna lämna den tiden bakom sig, för att sedan driva kanmpen mot apartheid vidare på ett fredligt sätt, blev väl den största bedrift i en framstående politikers cv man kan tänka sig.

Och jag har åtminstone sett den ön med egna ögon. Och försökt sätta mig in i hur det kunde vara. Alltid något.

Och, en sista tanke för dagen: Hade apartheidregimen byggt fängelset på en ö om man anat att den en dag skulle bli en attraktion för långväga turister?