Som regel bakar vi ut ett par degar. Det här är ämnena till en andra omgång bröd, och så upprepas proceduren igen...