Längs denna led finns en numera förfallen kåta. Micke undersöker hur den konstruerats.