Så här minns vi nog
veckorna bäst. Här på hotell Ocean Coral Turquesa, den stora anläggning där vi tillbringade första veckan innan vi växlade över till Cozumel.