Strandbild med vårt resesällskap, Marie och Tommy.