Folkdansuppvisning på nöjes- och naturparken XCaret. Arenan rymde 13 000 åskådare.