Raymond från Gävle hade ont i ett knä och behövde sätta sig ner och vila ibland. Hundar fanns det gott om.