Utflykt till en relativt bördig och även kuperad del av Kuba. Här odlas en hel del tobak.