Själva skulle vi vingla oss fram på spänger tills vi kom till ett vattenfall.