Skånsk reseledare visar att hon vågar hålla i en krokodil modell mindre.