Skånsk bonde har upptäckt en cykel med hjälpmotor.