En rekryt hjälper till på en odling med kaffe mitt inne i vegetationen. På Kuba har man två års obligatorisk militärtjänst för alla män.