Mitt bland tobaken strosade denna oxe omkring. Nå, han var tjudrad vid en påle också.