Så denj obligatoriska väntan på en - ännu så länge - ganska oansenlig flygplats. (Min och M:s kompis Kalle från Umeå i bakgrunden)