Vid Grisbukten stod ett kort slag där USA gjorde ett (halvdant?) försök att invadera. Men guiden var jäktad att komma vidare, liksom busschauffören.