Mot slutet av resan hade vi lärt känna många i gruppen. Här ett par från Göteborg.