Och här begrundar en tämligen okänd författare livet under en byst av en något mera känd.