Hotellet där Hemingway hade hörnrummet näst högst upp. Här hann han skriva tre av sina böcker, bland annat Och solen har sin gång. Telegrammet från Anders Österling i Svenska akademin att han fått Nobelpriset 1953 finns också bland tillhörigheterna här.