Första utflykten går genom Havannas gator. Färdmedlet en konvoj av amerikanska 50-talsbilar.