Finns också gott om i deta natursköna och kuperade land.