I bakgrunden det kraftverk som i kombination med en konstgödselfabrik blev så intressant för tyskarna.