Därnäst en tur över fjället, till den från kriget kända staden Rjukan.