Denna lilla by visade sig vara begåvad med två kyrkor. Här den större och nyare.