Särskilt de unga "pikerne" är ofta prydda i sina folkdräkter.