I kön för att köpa mjukglass hamnade M i samspråk med en kvinna som visade sig vara svenska men bosatt i trakten.