Många norrmän lever nog nära älvar, fjordar, havsvikar.